vị trí hiện tại:trang đầu >Bách khoa toàn thư >【jackpot master slots】Israel phải chăm lo sức khỏe người dân Palestine ở vùng chiếm đóng

【jackpot master slots】Israel phải chăm lo sức khỏe người dân Palestine ở vùng chiếm đóng

Với 76 phiếu thuận,ảichămlosứckhỏengườidânPalestineởvùngchiếmđójackpot master slots 13 phiếu chống và 35 phiếu trắng, WHO đã thông qua nghị quyết kêu gọi Israel thực hiện đầy đủ công tác chăm lo sức khỏe cho người dân tại vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng.

(Tổng biên tập:toàn diện)

    bài viết được đề xuất
    Đọc nóng