vị trí hiện tại:trang đầu >khám phá >【phl63 slot】Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mexico

【phl63 slot】Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Mexico

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm,àmsâusắchơnquanhệhữunghịtruyềnthốngViệphl63 slot làm việc tại Mexico nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Lao động Mexico cũng như với các chính đảng tại Mexico.

(Tổng biên tập:sự giải trí)

    bài viết được đề xuất
    Đọc nóng