vị trí hiện tại:trang đầu >Điểm phát sóng >【thần hũ game】Lễ viếng đồng chí Lê Phước Thọ diễn ra trong hai ngày 7-8/7

【thần hũ game】Lễ viếng đồng chí Lê Phước Thọ diễn ra trong hai ngày 7-8/7

Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị,ễviếngđồngchíLêPhướcThọdiễnratronghaingàthần hũ game Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Lê Phước Thọ và chia buồn cùng gia quyến.

(Tổng biên tập:khám phá)

    bài viết được đề xuất
    Đọc nóng