vị trí hiện tại:trang đầu >Điểm phát sóng >【đại ca lớp 12a vanhleg】Lãnh đạo TP.HCM tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương-Đầu tư nước ngoài Cuba

【đại ca lớp 12a vanhleg】Lãnh đạo TP.HCM tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại thương-Đầu tư nước ngoài Cuba

TP.HCM mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Cuba trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm để thiết thực củng cố,ãnhđạoTPHCMtiếpBộtrưởngBộNgoạithươngĐầutưnướcngoàđại ca lớp 12a vanhleg thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Cuba.

(Tổng biên tập:Kiến thức)

    bài viết được đề xuất
    Đọc nóng